Proje Danışmanlığı

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz

Leon Danışmanlık olarak; özel sektör, yerel yönetimler ve STK'lara proje oluşturmak ve geliştirmek, projeler için kaynak oluşturulması ve proje koordinasyonu konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu bağlamda;

  • Proje öncesi hazırlık çalışması
  • Uluslararası projelerde sunumun hazırlanması
  • Projenin tanıtılması ve lobi çalışmalarının yapılması
  • Mikro ve makro planların hazırlanması
  • Çevresel etki değerlendirilmesi ve kamuoyu analizlerinin yapılması
  • Anlaşma görüşmelerinin fiziki şartlarının oluşmasını sağlamak ve ön görüşmelerin yapılması
  • Proje sonucu gerekli şartnamelerin hazırlanması ve ihale süreci
  • Proje yönetimi 

süreçlerini yürütmekteyiz.