Değerlerimiz

 1. Anasayfa
 2. Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,
 • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
 • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
 • İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,
 • Müşteri, Çalışan Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,
 • Yasal ve etik kurallara uymak,
 • İşi ehline vermek,
 • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
 • Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,
 • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
 • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.
 • Tüketicileri dinlemek ve kültürlerini anlamak, başkalarına açık olmak,
 • İşimizin her alanına nüfuz etmek ve mükemmeli aramak,