İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 1. Anasayfa
 2. Hizmetlerimiz

Leon Danışmanlık tarafından, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi altyapısı sistem ve süreçleri, birbirleri ve işletmedeki diğer yönetim sistem ve süreçleriyle entegre biçimde  ve işletme kültürüne uygun bir şekilde işler duruma getirilmektedir.

İşletmelerin; artan iş gücü ve yatırımları sonucu personel iş gücü ihtiyacı da artmaktadır. Günümüzün sorunu işinde uzman personel bulma, nitelikli personel ihtiyacını karşılama, personellere eğitim verme, mesleki yeterlilik ile ilgili eğitimler verme, işletme için gerekli personel planlamalarını yapma, mevcut personellerin işletme içi sorumluk düzeylerini belirleme, iş akış şemalarını bunlara göre tasarlama danışmanlıkları sunmaktayız. Uzman Personel kadromuz ile işletmelerin ihtiyacı olan personeli eğitip yeterli yetkinliğe ulaşmasına yardım ediyoruz.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında sunduğumuz danışmanlık çözümleri ile işletmelerin İnsan Kaynaklarını verimli ve etkin biçimde yöneterek, çalışanlarından en üst düzeyde performans elde etmesi ve çalışanların memnuniyet, isteklilik ve bağlılıklarının en üst düzeye çıkarılmasına yardım ediyoruz.

HİZMETLERİMİZ:

 • Organizasyonel Gözden Geçirme Ve Yeniden Yapılandırma
 • Norm Kadro Analizi Ve Norm Kadro Sayı Ve Parametrelerini Belirleme
 • Yetkinlik Yönetimi
 • İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
 • Hedef Yayılımı Ve Bireysel Performans Yönetimi
 • İK Sistem Ve Süreçlerinin Tasarımı
 • Organizasyon Yönetimi, Görev Tanımı Oluşturma Ve Kadro Planlama
 • Yetkinlikler Ve Yetkinlik Yönetimi
 • Seçme Yerleştirme
 • Oryantasyon
 • Gelişim Ve Kariyer Yönetimi
 • Ödül Yönetimi
 • Kurum İçi İletişim
 • Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi Ve İyileştirilmesi